czas na zmiany

Kontrola podatkowa w domu każdego podatnika - Zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji Podatkowej, urzędnicy organów skarbowych maja uzyskać prawo wstępu do prywatnych lokali podatników. Pod tym pojęciem wnioskodawca rozumie domy i mieszkania


Zgodnie z projektem nowelizacji Ordynacji Podatkowej, urzędnicy organów skarbowych maja uzyskać prawo wstępu do prywatnych lokali podatników. Pod tym pojęciem wnioskodawca rozumie domy i mieszkania prywatne podatnika wraz z przyległościami (garaże komórki, piwnice itp.). Zgodnie z obecnymi przepisami Ordynacji (art. 276 i 286) organ ma prawo wstępu na teren prywatny podatnika, ale tylko w ściśle określonych w ustawie przypadkach np. w przypadku kontroli zasadności odliczeń tzw. ulgi remontowej.

Projekt zmian rozszerza te możliwości na bliżej nie sprecyzowane okoliczności, tzw. sprawdzenia przedmiotu opodatkowania. Takie określenie rodzi podejrzenie wprowadzenia ustawowej instytucji braku zaufania do podatnika. Oczywiście projektanci pozostawiają pewną swobodę zachowania podatnika, tzn. urzędnik aby dokonać kontroli musi uzyskać zgodę osoby kontrolowanej. I tyle "marchewki" – jeśli bowiem podatnik nie wyrazi zgody na podjęcie czynności, urzędnik ma prawo nałożyć na niego kare porządkową, czyli mandat karny. Ponadto wnioskowane prawo wstępu na teren prywatny, urzędnik ma uzyskać nie na podstawie odpowiedniego nakazu, ale na podstawie legitymacji służbowej. Warto dodać że zasady podejmowania kontroli na podstawie legitymacji tez maja być znowelizowane (czyt. – rozszerzone).


Tyle złych wieści. Te dobre to fakt, że projekt wzbudził duże kontrowersje nie tylko wśród rządowych prawników, ale nawet wśród wyższych urzędników skarbówki. A co na to stanowi obowiązujące prawo? Ano nawet dużo. Nasze mieszkanie (dom) prywatne jest szczególnie chronione. Obowiązuje tu tzw. ”zasada ochrony miru domowego”. Traktuje o niej kodeks karny w art. 193, pojęcie mienia prywatnego sensu largo jest dokładnie sprecyzowane w kodeksie cywilnym, ale przede wszystkim ochronę zapewnia nam art. 50 Konstytucji RP. Ustawy ściśle precyzują kto i na jakich zasadach może wejść bez naszej zgody na nasz teren prywatny. Należy pamiętać że wejście takie może być przeprowadzone jedynie na podstawie nakazu sądu lub prokuratora w ściśle określonych warunkach. A tzw. wejście na legitymacje jest jeszcze bardziej obostrzone i wiążę się jedynie z ochroną życia lub mienia.

W świetle powyższego tekstu wydaje się, że projektanci z Działu Finansów Publicznych zapomnieli o zasadzie nemo plus juris…..

Mgr Wojciech Budny

Prawnik

Mamy dla Ciebie więcej informacji

Osoby czytające ten artykuł, były zainteresowane również:

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji