Doradca podatkowy - specjalizujemy się w prawie podatkowym

Problemy z podatkami? Drobiazg - specjalizujemy się w dziedzinie prawa podatkowe od lat, zobacz w jakim zakresie możemy Ci pomóc:

Bieżące doradztwo podatkowe – w formie konsultacji telefonicznych, korespondencji elektronicznej lub w wersji papierowej
Wspieramy merytorycznie w zakresie:

 • rozwiązywania aktualnych problemów podatkowych klientów,
 • podatkowej interpretacji zdarzeń gospodarczych,
 • skutków podatkowych zawieranych przez klienta umów ,

Opinie podatkowe, analizy i interpretacje

 • opinie podatkowe - służą podjęciu decyzji o wyborze rozwiązań w zakresie polityki podatkowej lub/i mogą służyć jako argumentacja dla potrzeb wyjaśnień przed organami podatkowymi,
 • analizy - w ramach tej usługi zapewniamy pomoc w ocenie skutków podatkowych zawieranych i negocjowanych umów z zabezpieczeniem pozycji podatkowej klienta,
 • interpretacje - dysponowanie korzystną indywidualną interpretacją wydaną przez Ministra Finansów jest cennym narzędziem umożliwiającym bezpieczne planowanie podatkowe. w tym zakresie oferujemy:
  • przygotowanie wniosków o wydanie przez organy podatkowe indywidualnej interpretacji przepisów prawa
  • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w tym do ZUS),
  • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji Ministra Finansów.

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji