Zakładanie spółki kapitałowej

Zakładanie spółki kapitałowej jest procesem, który wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego. Warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji.

  • opracowanie i uzgodnienie z Klientem treści umowy spółki i innych niezbędnych dokumentów,
  • organizację spotkania u notariusza w celu podpisania umowy Spółki,
  • przeprowadzenie Klienta przez proces rejestracji osobistej w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • przygotowanie deklaracji PCC,
  • przygotowanie formularzy urzędowych REGON i NIP, ewentualnie VAT-R i złożenie ich do odpowiedniego Urzędu,
  • przygotowanie formularzy zgłoszenia wzorów podpisów do KRS,
  • monitorowanie nadania numeru REGON i NIP.
  • pomoc w zakładaniu rachunku bankowego

Zakres naszej obsługi stosownie do Państwa potrzeb może obejmować wszystkie czynności związane z założeniem i rejestracją spółki lub tylko wybrane elementy procesu.

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji