Kadry i płace - obsługa kadrowa i płacowa pracowników

 • przygotowanie dokumentów kadrowych, m.in. umowa o pracę, świadectwo pracy, aneksy do umów oraz innych dokumentów związanych z zawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie list płac dla różnych systemów wynagrodzeń,
 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe,
 • monitorowanie ważności szkoleń BHP,
 • wystawianie na prośbę pracowników zaświadczeń o zarobkach,
 • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich),
 • obliczanie obciążeń (ZUS, PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11 i PIT 40,
 • szczegółowe raportowanie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami Klientów

Oferujemy usługi związane z obsługą kadrowo - płacową na terenie Warszawy i okolic. Usługi kadrowo-płacowe, Sprawozdawczość oraz Administracja Kadrowa – jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, skontaktuj się z nami lub zamów indywidualną wycenę:

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji