czas na zmiany

Choroba w ramach jednego okresu zasiłkowego Okres zasiłkowy(określa, do kiedy zachowujemy prawo do zasiłku chorobowego) może wynosić 182, bądź 270 dni – w przypadku, gdy przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica lub jest to okres ciąży u kobiety.

Okres zasiłkowy(określa, do kiedy zachowujemy prawo do zasiłku chorobowego) może wynosić 182, bądź 270 dni – w przypadku, gdy przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica lub jest to okres ciąży u kobiety. Jeśli po upływie tego okresu pracownik nadal przebywa na zwolnieniu tym samy, jest nadal niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie tzw. „rehabilitacyjne”.

Do okresu zasiłkowego zalicza się okresy stwierdzonej niezdolności do pracy, za które należy się wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Jeden okres zasiłkowy zawiera:

  • Czas nieprzerwanej niezdolności do pracy - łączny czas zwolnień lekarskich pod warunkiem że nie było żadnej przerwy (nie istotne jest kwestia, z jakiego powodu wystąpiła niezdolności do pracy w poszczególnych okresach.
  • Poprzednia niezdolność do pracy, związana z tą samą chorobą, o ile przerwa pomiędzy zakończeniem poprzedniej a rozpoczęciem niezdolności do pracy nie była większa niż 60 dni – (Lekarz na zwolnieniu lekarskim ZUS ZLA w tym przypadku opatrzy kodem „A”

Do okresu zasiłkowego nie wliczamy zwolnień lekarskich, przypadających w czasie tzw. „wyczekiwania” na prawo do świadczeń chorobowych jak również zwolnienia wystawione z tytułu opieki nad członkiem rodziny, za czas w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.


Przykład: Pracownik chorował od 10 do 16 maja 2013 r. – otrzymał za ten okres wynagrodzenie za czas choroby. Następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu opieki nad chorym dzieckiem od 17 do 31 maja 2013 r. i otrzymał zasiłek opiekuńczy. Pracownik ponownie korzysta ze zwolnienia lekarskiego z powodu innej choroby niż poprzednia od 1 czerwca 2013 r. i nadal jest na zwolnieniu. Pierwszy okres zasiłkowy rozpoczęło zwolnienie od 10 maja 2013 r. Czas, za który pracownik pobrał zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do tego okresu. Zwolnienie lekarskie wystawione od 1 czerwca 2013r. uprawnia pracownika do nowego 182 dniowego okresu zasiłkowego, ponieważ niezdolność do pracy wystąpiła po przerwie i spowodowana jest inną chorobą.


W celu ustalania czy zwolnienie od pracy spowodowane jest tą samą chorobą co poprzednio można też zwrócić się do lekarza leczącego lub do ZUS o ich wyjaśnienie. Kody literowe na zwolnieniu lekarskim: Określenie okoliczności mających wpływ na prawo do uzyskania przez chorego zasiłku, a także na jego wysokość, należy do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie wpisującego odpowiednie kody przedstawione poniżej.

  • kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
  • kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
  • kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
  • kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Ubezpieczony może złożyć pisemny wniosek z prośbą aby na na zaświadczeniu lekarskim nie umieszczać kodu “B” lub“E”. Kody są umieszczane tylko w ustalonych przypadkach. Brak kodu literowego nie powoduje zaprzestania prawa do uzyskania zasiłku chorobowego.

„Jeżeli zwolnienie zawiera kod literowy „A”, to jest to informacja, że niezdolność do pracy orzeczona w tym zwolnieniu jest spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą i powinna być zaliczone do tego samego okresu zasiłkowego”.

Podstawa prawna: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267, ze zm.).

Ta strona używa plików cookie Więcej informacji